Fear21 - Coach, säljutbildningar och personlig utveckling

Vår vision

När företag vill att sina medarbetare ska hitta sin passion och drivkraft då är FEAR21 den självklara partnern.

Vår affärsidé

Hitta personalens drivkraft och energi som leder till snabbare och mer lönsammare affärer samt att få passionerade medarbetare.

Unik metod

Med vår unika metod hittar vi kraften hos era säljare som idag inte riktigt når hela vägen. Med hjälp av 22 års erfarenhet av försäljning och personlig utveckling vägleder vi era medarbetare genom 21 dagar med praktiska övningar och teori. Det är tufft, nyttigt och väldigt utvecklande för deltagarna. Vi hjälper till att hitta styrkor och drivkrafter hos varje individ vilket innebär att det underlättar att uppnå högre och snabbare resultat.

Genom sambesök och analys av nuvarande situation skräddarsys varje utbildning utifrån varje företags behov och önskemål. Vi fokuserar på att alla ska jobba med en gemensam strategi vilket underlättar igångsättningen av nya medarbetare. Framgången bygger inte på personlig kompetens utan på en framgångsrik metod och passionerade medarbetare. Vinsterna är många, bl a minskade sjukskrivningar, högre resultat, välmående personal och minskade rekryteringskostnader.