Fear21 - Coach, säljutbildningar och personlig utveckling

Coachning för ledningsgrupper och medarbetare

Alla människor befinner sig i olika faser i sitt liv. Ibland hamnar man i en återvändsgränd och vet inte hur man ska ta sig vidare. Med hjälp av coachning kan man snabbare komma fram till en lösning. Coachen vägleder dig fram genom processen och mot ett uppsatt mål genom närvaro och kraftfulla frågor.

Tillvägagångssätt:

Vad är vinsten av coachning:

Anmäl intresse här!