Fear21 - Coach, säljutbildningar och personlig utveckling

FEAR 21

Dag 1-3

Vad är målsättningen? Varje individ ska hitta sin passion och sin lust att lyckas.

Vi möts i en trygg miljö där vi jobbar mycket med våra inre drivkrafter. Detta sätts sedan i sammanhanget med kommande dagar där vi tittar på olika problem vi kan stöta på i vårt dagliga arbete. Med dessa nyvunna insikter kan vi nu hantera kommande problem på ett mycket bättre sätt. Detta ger i förlängningen ökade resultat, större förståelse, ökad medvetenhet, passion för sitt arbete samt väldigt stärkande för gruppen. Vi frigör varje individs potential.

Dag 4-21

Vad är målsättningen? Skapa en förståelse för kundens köpprocess och koppla denna till FEAR 21 proaktiva säljprocess.

1. Presentation
2. Inledning
3. Behovsanalys
4. Erbjudandet
5. Invändningar
6. Avslut
7. Uppföljning

Under alla 21 dagar kommer vi i olika former att jobba med den personliga utvecklingen där vi följer en röd tråd mellan samband och verkan. Hur kan vi hantera våra rädslor som kan dyka upp i arbetssituationen. Hur kan vi använda våra styrkor på bästa sätt och hur kan vi minimera att göra fel saker på arbetstid?

Kontakta Peter de Clairac för mer information!

Traditionella säljutbildningar

Vi erbjuder även traditionella säljutbildningar där vi tillsammans med företaget, efter analys, bestämmer oss för vad utbildningen skall fokusera på.

Ämne:

Kontakta Peter de Clairac för mer information!